БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Русе

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Национално Класиране

Клубно Класиране
Списък от състезания

No Коефициент Номер Година Пол Име
51,174  BG11224/2019  2020  Мъжки  Желязко К. Николов 
62,185  BG68459/2019  2020  Мъжки  ИЛКО 
132,772  BG11226/2019  2020  Мъжки  Желязко К. Николов 
164,865  BG18065/2019  2020  Мъжки  Георги Кондев 
180,476  BG48908/2019  2020  Мъжки  Асен Николов 
186,699  BG80371/2019  2020  Мъжки  Mark Newport 
187,451  BG69075/2019  2020  Мъжки  Йордан Велков 
189,956  BG64005/2019  2020  Мъжки  Лазар Лазаров - София 
231,36  BG11225/2019  2020  Мъжки  Желязко К. Николов 
10  260,39  BG69942/2019  2020  Мъжки  Спартак Игнатов 
11  285,761  BG18046/2019  2020  Мъжки  Георги Кондев 
12  304,349  BG11215/2019  2020  Мъжки  Желязко К. Николов 
13  308,352  BG48912/2019  2020  Мъжки  Асен Николов 
14  334,294  BG11178/2019  2020  Мъжки  Желязко К. Николов 
15  337,255  BG11258/2019  2020  Мъжки  Желязко К. Николов 
16  343,879  BG18164/2019  2020  Мъжки  Петър Петров 
17  348,501  BG48610/2019  2020  Мъжки  Асен Николов 
18  379,467  BG18133/2019  2020  Мъжки  Петър Петров 
19  387,977  BG69972/2019  2020  Мъжки  Спартак Игнатов 
20  388,223  BG16753/2019  2020  Мъжки  Георги Върбанов 
21  407,329  BG11291/2019  2020  Мъжки  Желязко К. Николов 
22  408,04  BG 69095/2019  2020  Мъжки  Венцислав Василев 
23  425,016  BG78089/2019  2020  Мъжки  Васил Петров Василев 
24  450,579  BG65447/2019  2020  Мъжки  Свилен Станчев 
25  453,288  BG69905/2019  2020  Мъжки  Спартак Игнатов 
26  474,115  BG53600/2019  2020  Мъжки  Васил Петров Василев 
27  483,671  BG53644/2019  2020  Мъжки  Галин И.Димитров 
28  489,701  BG53947/2019  2020  Мъжки  Васил Петров Василев 
29  501,38  BG67539/2019  2020  Мъжки  Тони и Михаил Тоневи 
30  517,482  BG53727/2019  2020  Мъжки  Севдалин Т. Русев 
31  522,455  BG69923/2019  2020  Мъжки  Спартак Игнатов 
32  528,657  BG11435/2019  2020  Мъжки  Николай Ноев 
33  530,509  BG08271/2019  2020  Мъжки  Свилен Станчев 
34  545,69  BELG4014494/2019  2020  Мъжки  Стефан Радев 1 
35  554,475  BG68968/2019  2020  Мъжки  Росен Тодоров 
36  556,845  BG65406/2019  2020  Мъжки  Свилен Станчев 
37  563,346  BG 68558/2019  2020  Мъжки  Велко Огнянов Борисов 
38  572,923  BG16694/2019  2020  Мъжки  Владимир Маринов 
39  589,841  BG16709/2019  2020  Мъжки  Георги Върбанов 
40  666,188  BG31474/2019  2020  Мъжки  Светлин Бачийски 2 
41  668,747  BG49815/2019  2020  Мъжки  Даниел Иванов Димитров 
42  723,657  BG 69088/2019  2020  Мъжки  Венцислав Василев