БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Русе

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Национално Класиране

Клубно Класиране
Списък от състезания

No Коефициент Номер Година Пол Име
51,174  BG11224/2019  2020  Мъжки  Желязко К. Николов 
62,185  BG68459/2019  2020  Мъжки  ИЛКО 
132,772  BG11226/2019  2020  Мъжки  Желязко К. Николов 
164,865  BG18065/2019  2020  Мъжки  Георги Кондев 
180,476  BG48908/2019  2020  Мъжки  Асен Николов 
187,451  BG69075/2019  2020  Мъжки  Йордан Велков 
189,956  BG64005/2019  2020  Мъжки  Лазар Лазаров - София 
231,36  BG11225/2019  2020  Мъжки  Желязко К. Николов 
260,39  BG69942/2019  2020  Мъжки  Спартак Игнатов 
10  285,761  BG18046/2019  2020  Мъжки  Георги Кондев 
11  304,349  BG11215/2019  2020  Мъжки  Желязко К. Николов 
12  308,352  BG48912/2019  2020  Мъжки  Асен Николов 
13  334,294  BG11178/2019  2020  Мъжки  Желязко К. Николов 
14  337,255  BG11258/2019  2020  Мъжки  Желязко К. Николов 
15  343,879  BG18164/2019  2020  Мъжки  Петър Петров 
16  348,501  BG48610/2019  2020  Мъжки  Асен Николов 
17  379,467  BG18133/2019  2020  Мъжки  Петър Петров 
18  387,977  BG69972/2019  2020  Мъжки  Спартак Игнатов 
19  388,223  BG16753/2019  2020  Мъжки  Георги Върбанов 
20  407,329  BG11291/2019  2020  Мъжки  Желязко К. Николов 
21  408,04  BG 69095/2019  2020  Мъжки  Венцислав Василев 
22  425,016  BG78089/2019  2020  Мъжки  Васил Петров Василев 
23  450,579  BG65447/2019  2020  Мъжки  Свилен Станчев 
24  453,288  BG69905/2019  2020  Мъжки  Спартак Игнатов 
25  474,115  BG53600/2019  2020  Мъжки  Васил Петров Василев 
26  483,671  BG53644/2019  2020  Мъжки  Галин И.Димитров 
27  489,701  BG53947/2019  2020  Мъжки  Васил Петров Василев 
28  517,482  BG53727/2019  2020  Мъжки  Севдалин Т. Русев 
29  522,455  BG69923/2019  2020  Мъжки  Спартак Игнатов 
30  530,509  BG08271/2019  2020  Мъжки  Свилен Станчев 
31  545,69  BELG4014494/2019  2020  Мъжки  Стефан Радев 1 
32  554,475  BG68968/2019  2020  Мъжки  Росен Тодоров 
33  556,845  BG65406/2019  2020  Мъжки  Свилен Станчев 
34  563,346  BG 68558/2019  2020  Мъжки  Велко Огнянов Борисов 
35  572,923  BG16694/2019  2020  Мъжки  Владимир Маринов 
36  589,841  BG16709/2019  2020  Мъжки  Георги Върбанов 
37  663,664  BG11435/2019  2020  Мъжки  Николай Ноев 
38  668,747  BG49815/2019  2020  Мъжки  Даниел Иванов Димитров 
39  723,657  BG 69088/2019  2020  Мъжки  Венцислав Василев