БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Русе

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Русе
Гълъбовъди Пламен Стоянов
Ширина/Дължина 43:50:11.70/25:56:59.04

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG40537/2021  293869,159  21.05.2023 09:53:55  1689.709  17(0)  28,146(0)  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG40567/2021  293869,159  21.05.2023 09:55:48  1671.611  30(0)  49,669(0)  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG40539/2021  293869,159  21.05.2023 09:55:54  1670.660  31(0)  51,325(0)  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG40559/2021  293869,159  21.05.2023 09:57:46  1653.114  36(0)  59,603(0)  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG20890/2022  293869,159  21.05.2023 09:58:07  1649.866  39(0)  64,57(0)  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG67068/2021  293869,159  21.05.2023 09:58:14  1648.792  40(0)  66,225(0)  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG20852/2022  293869,159  21.05.2023 09:58:32  1646.022  43(0)  71,192(0)  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG22183/2022  293869,159  21.05.2023 09:58:35  1645.561  44(0)  72,848(0)  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG20871/2022  293869,159  21.05.2023 09:58:44  1644.180  45(0)  74,503(0)  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG40513/2021  293869,159  21.05.2023 10:01:52  1615.847  49(0)  81,126(0)  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG22185/2022  293869,159  21.05.2023 10:03:13  1603.940  52(0)  86,093(0)  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG22189/2022  293869,159  21.05.2023 10:05:12  1586.767  63(0)  104,305(0)  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG40557/2021  293869,159  21.05.2023 10:06:06  1579.093  68(0)  112,583(0)  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG40563/2021  293869,159  21.05.2023 10:06:38  1574.583  69(0)  114,238(0)  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG10408/2018  293869,159  21.05.2023 10:09:13  1553.080  80(0)  132,45(0)  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG20897/2022  293869,159  21.05.2023 10:11:51  1531.765  87(0)  144,04(0)  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG30740/2020  293869,159  21.05.2023 10:13:27  1519.096  97(0)  160,596(0)  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG70630/2020  293869,159  21.05.2023 10:14:03  1514.399  100(0)  165,563(0)  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG40864/2021  293869,159  21.05.2023 10:14:59  1507.153  107(0)  177,152(0)  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG40536/2021  293869,159  21.05.2023 10:14:59  1507.137  108(0)  178,808(0)  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG20825/2022  293869,159  21.05.2023 10:15:25  1503.805  113(0)  187,086(0)  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG50618/2019  333536,248  28.05.2023 09:38:29  1599.825  8(0)  14,706(0)  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG40539/2021  333536,248  28.05.2023 09:39:30  1592.058  12(0)  22,059(0)  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG40587/2021  333536,248  28.05.2023 09:40:07  1587.383  14(0)  25,735(0)  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG40559/2021  333536,248  28.05.2023 09:41:54  1574.027  20(0)  36,765(0)  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG20924/2022  333536,248  28.05.2023 09:42:42  1568.106  29(0)  53,309(0)  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG40567/2021  333536,248  28.05.2023 09:44:06  1557.853  33(0)  60,662(0)  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG40557/2021  333536,248  28.05.2023 09:46:33  1540.227  41(0)  75,368(0)  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG52264/2017  333536,248  28.05.2023 09:47:04  1536.559  43(0)  79,044(0)  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG67068/2021  333536,248  28.05.2023 09:50:22  1513.549  52(0)  95,588(0)  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG50698/2019  333536,248  28.05.2023 09:50:44  1511.039  54(0)  99,265(0)  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG20875/2022  333536,248  28.05.2023 09:51:05  1508.647  56(0)  102,941(0)  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG22397/2022  333536,248  28.05.2023 09:51:16  1507.393  60(0)  110,294(0)  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG20891/2022  333536,248  28.05.2023 09:52:53  1496.463  67(0)  123,162(0)  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG20897/2022  333536,248  28.05.2023 09:54:58  1482.601  82(0)  150,735(0)  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG40513/2021  333536,248  28.05.2023 10:01:13  1442.525  99(0)  181,985(0)  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG40563/2021  363698,817  04.06.2023 09:53:11  1559.714  3(0)  5,736(0)  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG67068/2021  363698,817  04.06.2023 09:59:55  1515.936  14(0)  26,769(0)  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG20860/2022  363698,817  04.06.2023 10:02:09  1501.957  15(0)  28,681(0)  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG40587/2021  363698,817  04.06.2023 10:05:17  1482.772  23(0)  43,977(0)  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG40559/2021  363698,817  04.06.2023 10:05:40  1480.455  24(0)  45,889(0)  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG22398/2022  363698,817  04.06.2023 10:06:34  1475.051  26(0)  49,713(0)  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG40536/2021  363698,817  04.06.2023 10:06:57  1472.763  28(0)  53,537(0)  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG67053/2021  363698,817  04.06.2023 10:07:04  1472.066  29(0)  55,449(0)  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG40543/2021  363698,817  04.06.2023 10:10:39  1451.023  43(0)  82,218(0)  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG20897/2022  363698,817  04.06.2023 10:10:49  1450.056  45(0)  86,042(0)  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG20835/2022  363698,817  04.06.2023 10:13:02  1437.357  55(0)  105,163(0)  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG40539/2021  363698,817  04.06.2023 10:13:08  1436.789  56(0)  107,075(0)  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG40588/2021  363698,817  04.06.2023 10:13:23  1435.372  59(0)  112,811(0)  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG20940/2022  363698,817  04.06.2023 10:13:25  1435.179  60(0)  114,723(0)  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG40567/2021  363698,817  04.06.2023 10:14:05  1431.417  67(0)  128,107(0)  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG40537/2021  363698,817  04.06.2023 10:14:12  1430.759  68(0)  130,019(0)  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG20820/2022  363698,817  04.06.2023 10:14:15  1430.477  69(0)  131,931(0)  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG20807/2022  363698,817  04.06.2023 10:14:41  1428.045  71(0)  135,755(0)  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG30743/2020  363698,817  04.06.2023 10:15:39  1422.644  79(0)  151,052(0)  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG20827/2022  363698,817  04.06.2023 10:16:35  1417.470  85(0)  162,524(0)  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG40535/2021  363698,817  04.06.2023 10:19:03  1403.971  92(0)  175,908(0)  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG70630/2020  363698,817  04.06.2023 10:21:07  1392.858  105(0)  200,765(0)  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
Хелм (10.06.2023)  BG40531/2021  790409,571  10.06.2023 19:03:38  1035.065  2(5)  10,811(2,987)  17(77)  185(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм (10.06.2023)  BG10408/2018  790409,571  10.06.2023 19:32:31  997.341  3(11)  16,216(6,571)  17(77)  185(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм (10.06.2023)  BG40563/2021  790409,571  10.06.2023 20:16:16  945.164  7(20)  37,838(11,947)  17(77)  185(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм (10.06.2023)  BG40535/2021  790409,571  11.06.2023 05:13:53  829.493  16(42)  86,486(25,09)  17(77)  185(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм (10.06.2023)  BG30744/2020  790409,571  11.06.2023 05:50:57  798.434  19(54)  102,703(32,258)  17(77)  185(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм (10.06.2023)  BG70630/2020  790409,571  11.06.2023 06:43:35  758.126  25(109)  135,135(65,114)  17(77)  185(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм (10.06.2023)  BG40510/2021  790409,571  11.06.2023 06:46:34  755.963  26(116)  140,541(69,295)  17(77)  185(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм (10.06.2023)  BG40868/2021  790409,571  11.06.2023 07:00:56  745.717  30(139)  162,162(83,035)  17(77)  185(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм (10.06.2023)  BG30732/2020  790409,571  11.06.2023 07:41:18  718.358  35(196)  189,189(117,085)  17(77)  185(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм (10.06.2023)  BG40559/2021  790409,571  11.06.2023 07:59:30  706.669  39(218)  210,811(130,227)  17(77)  185(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм (10.06.2023)  BG30743/2020  790409,571  11.06.2023 08:49:38  676.354  46(273)  248,649(163,082)  17(77)  185(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм (10.06.2023)  BG40569/2021  790409,571  11.06.2023 09:05:52  667.087  51(290)  275,676(173,238)  17(77)  185(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм (10.06.2023)  RO205632/2020  790409,571  11.06.2023 09:10:05  664.722  53(297)  286,486(177,419)  17(77)  185(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм (10.06.2023)  BG50618/2019  790409,571  11.06.2023 10:00:02  637.925  60(334)  324,324(199,522)  17(77)  185(1674)  Клубно(Национално) 
Дарабани (RO) (18.06.2023)  BG22398/2022  488573,936  18.06.2023 14:48:51  1194.996  11(0)  25,761(0)  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO) (18.06.2023)  BG40501/2021  488573,936  18.06.2023 15:20:58  1107.960  34(0)  79,625(0)  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO) (18.06.2023)  BG20860/2022  488573,936  18.06.2023 15:35:55  1071.629  50(0)  117,096(0)  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO) (18.06.2023)  BG40526/2021  488573,936  18.06.2023 15:39:51  1062.464  56(0)  131,148(0)  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO) (18.06.2023)  BG40588/2021  488573,936  18.06.2023 15:57:29  1023.228  74(0)  173,302(0)  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (01.07.2023)  BG40868/2021  999064,711  02.07.2023 10:09:18  837.931  2(3)  12,346(4,292)  14(56)  162(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (01.07.2023)  BG40531/2021  999064,711  02.07.2023 12:48:49  739.053  4(12)  24,691(17,167)  14(56)  162(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (01.07.2023)  BG30743/2020  999064,711  02.07.2023 14:57:38  674.755  6(19)  37,037(27,182)  14(56)  162(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (01.07.2023)  BG30732/2020  999064,711  02.07.2023 19:19:30  573.351  9(27)  55,556(38,627)  14(56)  162(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (01.07.2023)  BG10408/2018  999064,711  02.07.2023 19:24:33  571.694  10(28)  61,728(40,057)  14(56)  162(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (01.07.2023)  BG30739/2020  999064,711  02.07.2023 19:31:59  569.273  11(29)  67,901(41,488)  14(56)  162(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (01.07.2023)  BG40510/2021  999064,711  03.07.2023 12:23:05  428.952  15(67)  92,593(95,851)  14(56)  162(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (01.07.2023)  BG70630/2020  999064,711  03.07.2023 12:37:28  426.319  16(68)  98,765(97,282)  14(56)  162(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (01.07.2023)  BG40563/2021  999064,711  03.07.2023 19:17:08  364.206  21(88)  129,63(125,894)  14(56)  162(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (01.07.2023)  BG30740/2020  999064,711  04.07.2023 08:20:50  323.339  26(110)  160,494(157,368)  14(56)  162(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (01.07.2023)  BG40569/2021  999064,711  04.07.2023 09:32:26  316.016  27(113)  166,667(161,66)  14(56)  162(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (01.07.2023)  BG30744/2020  999064,711  04.07.2023 17:54:17  272.724  30(125)  185,185(178,827)  14(56)  162(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (01.07.2023)  BG67070/2021  999064,711  05.07.2023 07:10:32  248.367  32(139)  197,531(198,856)  14(56)  162(699)  Клубно(Национално) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория E 700km - маратон  BG40531/2021  Мъжки  20,154  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG10408/2018  Женски  46,628  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG40868/2021  Мъжки  87,327  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG40563/2021  Мъжки  137,841  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG30732/2020  Женски  155,712  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG40510/2021  Женски  161,888  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG70630/2020  Мъжки  162,396  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG30743/2020  Женски  190,264  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG30744/2020  Женски  211,085  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG10408/2018  Женски  237,129  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG10408/2018  Женски  282,512  2023  Многогодишни  Три години  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG40569/2021  Мъжки  12  334,898  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG40531/2021  Мъжки  20,154  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG10408/2018  Женски  46,628  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG40868/2021  Мъжки  87,327  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG40563/2021  Мъжки  17  137,841  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG30732/2020  Женски  17  155,712  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG70630/2020  Мъжки  20  162,396  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG40510/2021  Женски  20  165,146  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG30743/2020  Женски  22  190,264  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG30744/2020  Женски  25  211,085  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG10408/2018  Женски  237,129  2023  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG10408/2018  Женски  288,105  2023  Многогодишни  Три години  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG40569/2021  Мъжки  50  334,898  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG40531/2021  Мъжки  20,154  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG10408/2018  Женски  46,628  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG40868/2021  Мъжки  87,327  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG40563/2021  Мъжки  17  137,841  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG30732/2020  Женски  19  155,712  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG40510/2021  Женски  21  161,888  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG70630/2020  Мъжки  23  162,396  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG30743/2020  Женски  24  190,264  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG30744/2020  Женски  26  211,085  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG10408/2018  Женски  237,129  2023  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG10408/2018  Женски  282,512  2023  Многогодишни  Три години  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG40569/2021  Мъжки  52  334,898  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория E 700km - маратон      133,863  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория E 700km - маратон      133,863  2023  Многогодишни  Една година  Национално