БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Русе

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Русе
Гълъбовъди Данаил Николов

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG42772  Мъжки  72,541  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG40058  Женски  101,086  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG40050  Женски  111,265  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG70017  Мъжки  122,515  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG70021  Мъжки  134,102  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG70025  Женски  134,657  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG40080  Мъжки  141,71  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG33028  Мъжки  147,172  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG70033  Мъжки  168,961  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10022  Женски  180,001  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG40037  Мъжки  228,957  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG33043  Женски  235,772  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG70047  Мъжки  11  262,039  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG40014  Женски  284,109  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG70055  Женски  290,909  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG66017  Мъжки  13  291,349  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG33005  Женски  296,005  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10014  Женски  319,885  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG30269  Мъжки  14  327,014  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10038  Женски  367,501  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG40075  Женски  14  430,98  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG40053  Женски  16  435,545  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10010  Женски  442,907  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG70089  Женски  17  449,106  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG33095  Женски  19  481,555  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10035  Женски  10  490,77  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10009  Женски  13  517,973  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10028  Женски  14  534,366  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10048  Женски  15  567,122  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10007  Женски  16  581,811  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG42772  Мъжки  72,541  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG40058  Женски  101,086  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG40050  Женски  111,265  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG70017  Мъжки  122,515  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG70021  Мъжки  134,102  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG70025  Женски  134,657  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG40080  Мъжки  141,71  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG33028  Мъжки  147,172  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG70033  Мъжки  168,961  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10022  Женски  180,001  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG40037  Мъжки  18  228,957  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG33043  Женски  17  235,772  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG70047  Мъжки  24  262,039  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG40014  Женски  22  284,109  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG70055  Женски  24  290,909  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG66017  Мъжки  28  291,349  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG33005  Женски  26  296,005  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10014  Женски  24  319,885  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG30269  Мъжки  33  327,014  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10038  Женски  32  367,501  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG40075  Женски  55  430,98  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG40053  Женски  57  435,545  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10010  Женски  41  442,907  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG70089  Женски  61  449,106  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG33095  Женски  66  481,555  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10035  Женски  48  490,77  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10009  Женски  54  517,973  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10028  Женски  56  534,366  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10048  Женски  58  567,122  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10007  Женски  60  581,811  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG42772  Мъжки  116,706  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG40050  Женски  148,326  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG10022  Женски  158,997  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG70025  Женски  182,394  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG10038  Женски  209,606  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG40037  Мъжки  252,264  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG40080  Мъжки  253,134  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG33028  Мъжки  257,671  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG70017  Мъжки  266,175  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG10010  Женски  274,59  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG40053  Женски  288,315  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG70055  Женски  302,388  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG33043  Женски  309,547  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG10028  Женски  327,475  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG40014  Женски  343,549  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG10070  Женски  351,845  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG10048  Женски  12  376,407  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG70021  Мъжки  11  395,109  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG70033  Мъжки  12  398,603  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG70089  Женски  11  437,69  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG10034  Женски  14  456,407  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG40038  Мъжки  15  461,795  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG40058  Женски  13  523,848  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG42772  Мъжки  116,706  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG40050  Женски  13  148,326  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG10022  Женски  158,997  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG70025  Женски  15  182,394  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG10038  Женски  209,606  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG40037  Мъжки  20  252,264  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG40080  Мъжки  21  253,134  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG33028  Мъжки  22  257,671  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG70017  Мъжки  23  266,175  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG10010  Женски  17  274,59  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG40053  Женски  31  288,315  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG70055  Женски  35  302,388  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG33043  Женски  36  309,547  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG10028  Женски  25  327,475  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG40014  Женски  39  343,549  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG10070  Женски  31  351,845  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG10048  Женски  38  376,407  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG70021  Мъжки  41  395,109  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG70033  Мъжки  42  398,603  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG70089  Женски  49  437,69  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG10034  Женски  46  456,407  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG40038  Мъжки  50  461,795  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG40058  Женски  63  523,848  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10022  Женски  180,001  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10014  Женски  319,885  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10028  Женски  348,041  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10038  Женски  367,501  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10010  Женски  10  442,907  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10070  Женски  13  464,94  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10035  Женски  15  490,77  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10034  Женски  17  500,109  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10057  Женски  18  502,419  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10009  Женски  19  517,973  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10048  Женски  20  567,122  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10007  Женски  21  581,811  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10022  Женски  10  180,001  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10014  Женски  35  319,885  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10028  Женски  42  348,041  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10038  Женски  47  367,501  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10010  Женски  61  442,907  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10070  Женски  68  464,94  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10035  Женски  73  490,77  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10034  Женски  77  500,109  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10057  Женски  78  502,419  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10009  Женски  79  517,973  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10048  Женски  87  567,122  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10007  Женски  88  581,811  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG40050  Женски  446,425  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG70025  Женски  485,986  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG40080  Мъжки  614,425  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG40037  Мъжки  618,699  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG40053  Женски  631,827  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG40050  Женски  11  446,425  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG70025  Женски  12  485,986  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG40080  Мъжки  614,425  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG40037  Мъжки  618,699  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG40053  Женски  15  631,827  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      137,075  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      137,075  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      92,473  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      92,473  2019  Многогодишни  Една година  Национално